Onze werkwijze

Kennismaking → Inventarisatie → Financieel plan → Advies → Jaarlijkse update

Kennismaking

Het eerste gesprek is geheel vrijblijvend. In dit gesprek brengen wij uw vragen in kaart. En krijgt u van ons te horen hoe wij uw vragen kunnen beantwoorden en welke kosten hieraan verbonden zijn. Vervolgens beslist u of u ons opdracht verstrekt.

Inventarisatie

Wij brengen uw situatie in kaart. Aan de hand daarvan ontvangt u een lijst van gegevens die aangeleverd moeten worden.

Financieel plan

Zodra alle gegevens compleet zijn aangeleverd, stellen wij het financiële plan op. Wij kunnen hierbij diverse scenario’s doorrekenen (arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden).

Advies

Op basis van het financiële plan ontvangt u van ons advies. Uiteraard staan we u terzijde bij het implementeren van het advies.

Jaarlijkse update

Een financieel plan is dynamisch en verdient opvolging. In het jaarlijkse onderhoudsgesprek wordt uw financiële situatie tegen het licht gehouden en beoordelen we of de uitgestippelde koers inderdaad gelopen wordt.