Onze diensten

Wat wij bieden

Financiële Planning

Een financiële planning geeft inzicht in uw financiële situatie, nu en in de toekomst. Het vormt de basis voor het nemen van financieel verantwoorde beslissingen.

lees meer

Daarnaast vormt een financiële planning de basis om te beoordelen of u voldoende zekerheden hebt ingebouwd ten aanzien van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen en overlijden. Indien blijkt dat er onvoldoende geregeld is, dragen wij adequate oplossingen aan.

lees minder

Vermogensadvies

Welke doelen wilt u in de toekomst realiseren: hypotheek aflossen, vakantiehuis kopen, nieuwe auto kopen? Hoeveel geld heeft u daarvoor nodig? En hoeveel geld dient u daarvoor te reserveren, tegen welk rendement, en welk risico loopt u hierbij?

lees meer

Aan de hand van uw wensen en uw financiële situatie wordt een persoonlijk financieel plan opgesteld waarbij de realiteit niet uit het oog wordt verloren. Vaak zullen er keuzes moeten worden gemaakt. Het persoonlijke financiële plan vormt de basis voor een passend vermogensadvies.

lees minder

Estate planning

Met estate planning wordt getracht het vermogen fiscaal vriendelijk over te dragen aan de erfgenamen. Huwelijkse voorwaarden en testamenten vormen een belangrijk onderdeel van estate planning.

lees meer

In samenspraak met een notaris beoordelen wij welke huwelijkse voorwaarden en testamenten het beste bij u passen. Let wel, fiscale motieven zijn niet altijd leidend bij de overdracht van vermogen. Uiteraard worden ook andere persoonlijke wensen aan de orde gesteld.

lees minder

Inkomens/pensioenadvies

Uw inkomen is belangrijk zowel nu als in de toekomst. Wat als blijkt uit uw financiële planning dat uw gewenste (of benodigde) inkomen niet haalbaar is na pensionering, arbeidsongeschiktheid of verlies van uw baan?

lees meer

Wij helpen u met inzicht en geven advies omtrent oplossingen. Hebt u binnenkort vrijkomend lijfrente- of stamrechtkapitaal (inclusief goudenhanddruk), ook hierin staan we u bij.

lees minder

Hypotheekadvies

Een hypotheekadvies beperkt zich niet uitsluitend tot het moment dat u een (andere) eigen woning gaat kopen. Het advies kan ook betrekking hebben op de reeds lopende hypotheek.

lees meer

De hypotheek moet passen bij uw financiële situatie, nu en in de toekomst. Op basis van de financiële planning bekijken we welke hypotheekvorm het beste bij u past.

lees minder

Nabestaandenzorg

Wij ondersteunen nabestaanden bij de financiële afwikkeling van de nalatenschap. Hieronder valt tevens het verzorgen van de aangifte erfbelasting. En we gaan nog een stap verder. De nabestaanden kunnen ook bij ons terecht met de vraag wat zij het beste met de ontvangen erfenis kunnen doen.